Den agila historien – är den kort eller lång?

Att arbeta agilt är både relativt nytt och samtidigt ett klassiskt arbetssätt. Vi försöker berätta historien. Sett ur IT-synvinkel så skapades under tidigt 90-tal ett antal metoder och ramverk som en reaktion på de gamla, betydligt trögare metoderna. Den mest kända är väl Scrum. Den presenterades av Ken Schwaber och Jeff Sutherland första gången på konferensen Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications (OOPSLA) 1995. Scrum är ett ramverk med rötterna i leanhistorien som du kan läsa mer om här. Det agila manifestet Naturligtvis blev det svårt med alla dessa metoder och ramverk. Vilken var "bäst"? Olikheterna ledde till något gott: Nyckelpersonerna bakom dessa metoder samlades i början av 2001 vilket i syn tur ledde till skapandet av det Agila Manifestet. "Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och…
Read More