Workshopfacilitering är något vi kan hjälpa till med i processen att införa eller utveckla ert agila arbete. Väl genomförda workshops om det agila tänket leder till att man underlättar införandet. De ger dessutom möjlighet att snabbt sprida den agila kulturen i organisationen.

Är det någon skillnad på en workshop och ett vanligt möte?

Absolut. Möten kan vara informella – workshops är aldrig informella. Workshop har ett tydligt syfte och mål.
Workshopen behöver en ledare som behärskar ett antal tekniker för att stimulera deltagarna samt kan föra diskussionerna framåt. Denne ser också till att workshopen leder till resulat. Workshopen strävar mot konsenus.

Vad är workshopfacilitering?

Workshopfacilitering är tekniker för att få ett bättre utfall av möten. Vad facilitatorn gör är bland annat:

  • Skapar en strukturerad och engagerande mötesarena
  • Skapar och bevarar ett positivt mötesklimat
  • Använder frågor för att skapa engagemang och resultat
  • Håller fokus på förväntat resultat
  • Visar på nyttan med besluten genom reflektion
  • Skapar en strukturerad och engagerande avslutning
  • Genomför utvärdering av mötet

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa din organisation.