Värdeskapande möten ja… Visst vore det skönt om varje möte du var med på var givande? Eller som vi säger: Värdeskapande.

Som i att det verkligen handlar om det som är sagt i kallelsen, att det är precis lagom långt, att det är rätt deltagare på mötet och alla kommer till tals. Och framför allt: Det leder till något. Sverige, vi har ett resultat…

Men… Så är det ju inte alltid. Eller ganska sällan. Man kan råka ut för saker som att

· De flesta mötesdeltagarna är helt eller delvis oförberedda.
· Mötet hålls för “att vi brukar alltid ha möten på måndagar”.
· Det är dålig disciplin på mötesdeltagarna och mötesledaren – pratar i mun på varann, surfar, textar
· Syftet med mötet är inte klarlagt – vi vet faktiskt inte vad mötet går ut på.

Värdeskapande möten – Kursens mål

Att ge dig verktyg och metoder för att kunna genomföra så värdeskapande möten som möjligt.

Dag 1 – fokus på mötesprocessen

Syftet och effektmål – varför ska vi träffas?

Och inte minst: Hur länge ska vi träffas?

Hur ska jag förbereda mig?

Och hur kan jag få så väl förberedda deltagare som möjligt?
Hur ska jag inleda och avsluta mötet

Inbjudan istället för kallelse

Vilka ska vara med och varför?
Hur ska jag bjuda in – vilken kanal är bäst
Hur tidigt kan jag bjuda in?

Agendan

Måste vi ha en agenda? KISS – keep it short and simple
Punkten “Övriga frågor” – bu eller bä?

Mötesrummet

Önskemål och krav på en effektiv mötesmiljö

Förhållningssätt och spelregler

Vad är OK för oss?
Vilka regler behöver vi för att få till ett värdeskapande möte?

Ska vi verkligen träffas?

Icke värdeskapande rutinmöten
Ta bort vartannat?

Digitala möten

Tips och tricks för de bästa förutsättningarna

God möteskultur

Dag 2 – fokus på mötesledaren

Tekniker för delaktighet och engagemang

Hur får jag ut det bästa och mesta ur deltagarna?

Din plats i rummet

Kroppsspråket – låter jag som jag ser ut och tvärtom?
Röstkontroll

Hur hanterar jag utmanande situationer i mötet?

Mötet blir inte alltid som man tänkt – vad gör jag då?

Hur skapar jag goda förutsättningar för ett kreativt möte?

Idégenerering utanför boxen


I kursen varvas ett stort antal praktiska övningar med teori. Du får exempel på ett antal kreativitetsövningar, idégenererings- och beslutsverktyg samt checklistor att använda vid dina framtida möten

Målgrupp

Kursen Värdeskapande möten har som syfte att hjälpa dig och din organisation att bli bättre på möten, alltså rent tekniskt och förberedelsemässigt, samt att mötena också ska bli bättre relationsmässigt. Därför lämpar den sig för alla nivåer och yrkesgrupper.

Vad ska jag kunna innan

Kursen kräver inga förkunskaper men det är bra om du i alla fall har en viss möteserfarenhet.

Omfattning

Två dagar (Dag 1 09.30 – 16.30, dag 2 09.00 – 16.00)

Kurstillfällen

Vi har för närvarande inga datum för öppna kurstillfällen, men kursen lämpar sig mycket väl för att genomföra speciellt anpassad för din organisation. Den kan vara startskottet för resan mot en bättre möteskultur. Hör gärna av dig så kan vi prata vidare.

Vad skiljer den digitala versionen av kursen gentemot klassrumsvarianten?

Inte speciellt mycket mer än mötesformen. När kursen körs digitalt sitter utbildaren i en professionell TV-studio med allt vad det innebär av teknisk kvalitet. Vi använder Zoom för kommunikation och jobbar parallellt med Miro för samarbete och workshopövningar.

Bägge kurstyperna är upplagda så att det är korta pass med teorigenomgång och därefter tillämpning/övning. Vi tar kortare bensträckare ungefär var 45:e minut och naturligtvis har vi kaffe- och lunchrast också.