AGILCOACH på plats

En agilcoach som stöttar din organisation på den agila resan

AGILA WORKSHOps

Kicka igång med det agila arbetet med en eller flera workshops.

ÖPPNA utbildningar

Digitala i realtid eller klassrumsutbildningar i hela landet.

UTBILDNING HOS ER

Anpassade utbildningar på plats hos er eller valfri anläggning.

Mängder med agil erfarenhet och kunskap samlat på ett ställe.

agilcoachen.se har sedan 2012 stöttat organisationer i alla tänkbara branscher med deras agila utveckling. Såväl börsnoterade som små, såväl privata som offentliga. Ett agilt mindset går att tillämpa i alla organisationer.

Konsten att lyckas
med agilt

Agilt är ett mindset, inte ett ram- eller regelverk. Agilitet är en organisations förmåga att snabbt ändra riktning med konstant fokus på värdemottagarna.

HJÄLP MÄNNIskor briljera

I en agil kultur topp- eller detaljstyr inte arbetet utan låter medarbetarna själva utforma hur man bäst når uppsatta mål och delmål.

LEVERera värde löpande

En agil orhanisation har en snabb och smidig produkt- och tjänstetutveckling så den kan leverera värde till sina värdemottagare på ett mer effektivt sätt.

SKAPA TRYGGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Den psykologiska tryggheten är en av de viktigaste byggstenarna när vi bygger en agil, prestigelös organisation

EXPERIMENTERA och lär dig snabbt

Vi kan inte göra någon säkrare eller få dem att briljera om vi inte lär oss. Vi gör våra experiment trygga så att vi vågar göra fler experiment