Att arbeta tillsammans, i projekt eller team, ställer stora krav på allas förmåga att kommunicera, ge och ta återkoppling och kunna hantera konflikter.

Motsättningar finns överallt. På jobbet, hemma och mellan individer. Att ha en positiv syn på motsättningar hjälper dig att hantera konflikter på ett effektivt sätt. Du får lära dig att förebygga och hantera konflikter, kommunicera effektivt i olika situationer samt att ge återkoppling som är utvecklande.

Under utbildningen arbetar vi med en processmodell som du direkt kan tillämpa på egna kommunikationer och begynnande konflikter. Till varje steg i processen får du konkreta arbetsverktyg som vi under kursen praktiserar och diskuterar.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i eller leder människor i projekt/team och som vill lära dig effektiv kommunikation samt förebygga och lösa konflikter och på ett effektivt sätt ta vara på teamets möjligheter och motsättningar.Dessutom är denna utbildning mycket lämpad för att genomföras internt i befintliga team.

Utbildningens fokus:

Öka förståelsen för vad en konflikt är, hur den kan lösas och förebyggas.

Förebygga konflikter med aktivt lyssnande och konstruktiv feedback.

Non-Violent Communication

Strategier och metoder för att kanalisera konflikter till gruppens nytta

Använda kunskapen om relationer, kommunikation, återkoppling och konflikthantering för att bättre stödja gruppens arbete.

Förstå vad händer med individen i konflikter

Identifiera framgångsfaktorer

Ledarens roll i konflikter

Innehåll

Vad orsakar konflikter?

Synen på konflikter
Högt i tak eller bara bråkigt?
Från meningsmotsättning till konflikt
Att lyssna och ge konstruktiv feedback
Non-violent communication
Assertiv kommunikation
Olika typer av konflikter och hur de fungerar
Att identifiera och synliggöra konflikter
Ökad insikt om egna attityder och beteenden
Thomas-Kilman Conflict Mode Instrument
Johari fönster
Förebygga konflikter

Enkla sätt att förebygga konflikter
Styrande värderingar för bästa samarbetsklimat
Att hantera konflikter steg för steg

Att upptäcka tidiga signaler och agera snabbt – konflikttrappan
Hur du leder ett medlingsmöte vid konflikt mellan två medarbetare – femstegsmodellen
Vanliga problem vid konflikthantering och hur du löser dem
Hur du bäst agerar när du själv är involverad i en konflikt

Omfattning

Två dagar

Datum

Inga schemalagda öppna kurstillfällen är just nu inplanerade. Kursen lämpar sig dock mycket väl att genomföra internt i er organisation. Kontakta oss för vidare information.