Agilcoachen är en del av Project Academy. Vi har utbildat, coachat och väglett projektledare, projektmedlemmar, teamledare och team i över 15 år. Och vi har naturligtvis varit projektledare själva. Varit förresten… Är! I stora projekt, i små projekt. Eventprojekt, byggprojekt, webbutveckling – you name it. Och inte bara projektledare utan även beställare, produktägare, Scrum Masters – allt. Det finns mycket kunskap och erfarenhet att hämta här.