Bild som beskriver vad agilt ledarskap är

Agilt ledarskap – viktigare än någonsin i den nya verklighet vi alla lever i

 • Att kunna skapa rätt miljö för att medarbetarna ska kunna vara självorganiserade.
 • Att leda i en miljö där team samarbetar, där man kontinuerligt lär sig av varandra och där feedback och coachning är de bästa verktygen för både organisationens och individens utveckling.
 • Att släppa taget om detaljstyrning, att ge frihet under ansvar.
 • Att kunna leda under olika omständigheter och kunna hantera snabba omställningar i en föränderlig värld

Målgrupp

Projektledare, projektmedlemmar, linjechefer, teamledare, scrum masters, product owners – alla som har ett intresse att lära sig mer om ett modernt, faciliterande ledarskap för självorganiserande grupper.

Mål

Den här kursen utökar din verktygslåda för ledarskap och ger dig större förståelse för ett förhållningssätt som bygger på samskapande, facilitering och feedbackstyrd utveckling av både team, produkt och organisation.

Agilt le­dar­skap – kurs­in­ne­håll

 • Agilt ledarskap
  • Agilt ledarskap – värdegrunderna
  • Det faciliterande ledarskapet
  • Lean thinking
  • Agila arbetssätt

 • Introduktion till Modern Agile
  • Experimentera och lär dig snabbt
  • Hjälp människor briljera
  • Leverera värde löpande
  • Skapa trygga förutsättningar

 • Skapa en god feedbackkultur

 • Hur du motiverar dina medarbetare

 • Öppenhet, tillit och kommunikation – dina bästa verktyg

 • Skapa en psykologiskt trygg miljö där det är ok att göra fel

 • Att leda i en ständigt föränderlig omgivning

 • Design Thinking – facilitering av processer för skapande av ny kunskap och kreativitet

 • Utveckla dina agila ledaregenskaper med
  • Aktivt lyssnande
  • Öppna frågor
  • Feedback

Exempel på metoder och koncept som används i kursen: IMGD, Cynefin, Lean, Scrum, NVC, VUCA, GROW.

Omfattning

Två dagar (Dag 1 9.30 – 16.30, dag 2 09.00 – 16.00).

Pris

Den här utbildningen genomförs på begäran och anpassas efter de förutsättningarna. Kontakta oss för en prisuppgift på en organisationsanpassad utbildning.