Är du lite nyfiken på agil projektledning men lite osäker på vad det är och om det passar din organisation? Då är detta kursen för dig.

Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet att plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt allra bäst.

Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett smidigare och mer effektivt sätt. Att arbeta agilt innebär bland annat att arbeta i korta steg för att snabbt kunna agera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden under hela projektet.

Mål

Efter kursen har du fått ökad förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att det ska gå att tillämpa agila arbetsmetoder i ett projekt. Du kommer också bättre förstå vad som skiljer och vad som är lika, beroende på om man väljer att genomföra ett projekt agilt eller traditionellt. Du kommer även kunna koppla ihop agil metodik och roller med en traditionell metodik/projektroller och använda delar av bägge världar i samma projekt.

Vi lägger stor vikt vid organisationens förutsättningar att vara agil samt fokuserar på ”nytt sätt att tänka” snarare än att ”fastna i modeller”. Du får insikt i fördelar och nackdelar hos de olika arbetssätten och exempel på best practice från flera olika organisationer – organisationer som strävar mot den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas löpande med sin verksamhet. I kursen ingår många praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och praktiska råd.

I kursen blandas teoripass med realistiska övningar och diskussioner. Du får också praktiska exempel från verkligheten och både tips om tillämpning och råd om eventuella fallgropar.

Innehåll, agila metoder

Bakgrund och historik
Värdegrunder och förhållande till traditionella metoder (Vattenfall, PROPS, PPS, osv)
Likheter och skillnader agilt kontra traditionellt
– Planering
– Genomförande
Lean, Agile, Scrum och Kanban – hur hänger det ihop?
Ramverk – inte regelverk. Gör agilt till ditt.

Översikt Lean

– Teamwork, kommunikation, effektivt utnyttjande av resurser och ständig förbättring

Översikt Scrum

– Grunderna i metodiken
– Scrums aktiviteter och artefakter

Översikt Kanban

– Att korta ledtider med hjälp av begränsad WIP

Översikt DSDM

– De bästa prioriteringsprinciperna

Roller

– Traditionella projektroller
– Roller i projekt som genomförs agilt
– Hur matchar man de båda världarna – vem tar projektledarrollen och vem är beställare?
– Chefens roll i agila projekt

Agil metodik

– Agil planering och tidsskattning
– Agil kravhantering
– Agil riskhantering

Kanbantavla från utbildning i agila metoder

Hur blir vi mer agila?

– Agilt – mer ett förhållningssätt än metodik
– Kund- och verksamhetsnytta i fokus
– Passar det agila arbetssättet alla typer av organisationer och projekt?
– Införa agila arbetssätt – tips, goda råd och ett par varningar

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är nyfiken på/vill ha en förståelse för agila metoder. Kanske är det så att din organisation funderar på att införa ett agilt arbetssätt. Eller så kanske är du beställare av tjänster/produkter som utvecklas agilt och du känner att vill ha mer kunskap om metoderna. Den passar dig som ser ett behov av att bli mer agil utan att för den sakens skull släppa taget om den gamla projektmetodiken. Kursen ger en bred översikt lämpad för många olika roller. Innehållet lämpar sig såväl för tjänsteföretag som för tillverkande och för både privat och offentlig sektor.

Vad ska jag kunna innan?

Du bör ha erfarenhet av projektarbete och projektledning.

Omfattning

Två dagar (Dag 1 9.30 – 16.30, dag 2 09.00 – 16.00).

Pris

SEK 16 900 + moms

Datum


Stockholm 4-5 juni 2024

Stockholm 9-10 september 2024

Online 29-30 oktober 2024

Stockholm 3-4 december 2024