Agilisering av din organisation

Agilisering? Vad är det? Ordet finns nog inte i någon ordlista, men vi tar oss friheten att använda det här ändå.

Agilisering av din organisation kan betyda många olika saker men vi kan väl sammanfatta det hela med följande punkter:
En mer träffsäker leverans av produkter och tjänster (som ett resultat av närmare kundsamarbete).
Tydliga roller, ansvarsfördelningar och mandat (som kanske kräver lite nya befattningsbeskrivningar).
Effektivare möten och mötesformer (som möjligtvis frigör lite energi och kreativitet).
Ständiga och täta förbättringar av både processer, produkter och tjänster (som leder till att ni blir mer effektiva och kundorienterade och kanske t o m får mer nöjda medarbetare).
Ett mindset som reagerar på snabba omvärldsförändringar (som gör att ni bättre kan hålla produkt-/tjänsteportföljen aktuell och lönsam).
Täta avstämningar om hur organisationen/produkterna/tjänsterna fungerar (som leder till att ni med små medel kan justera till det bättre).

Detta är bara några av punkterna som man kan ta upp i en agilisering av en organisation. Hör gärna av dig så kan vi ta ett förutsättningslöst snack om hur just nu skulle kunna börja.

Är vi klara sedan?

Nej. Tyvärr. Eller kanske tack och lov. Att agilisera är ett ständigt pågående arbete, en strävan och ett mindset att alltid bli lite bättre. “Vad har vi gjort bra denna veckan/månaden och vad kan vi göra ännu bättre?”. Ständiga förbättringar. Ett sådant tänk sitter i ryggraden på en agil organisation, hela tiden.

Förresten… Lite ambitiöst kanske, men vi försöker oss på en förklaring av vad agilisering är:

agilisera v.
1) Ge en organisation en verktyg, metoder och handlingskraft för att anpassa sig till en föränderlig omvärld genom tät kontakt med omvärlden, värdemottagare, kunder och medarbetare i syfte att skapa långsiktig hållbarhet och lönsamhet.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa din organisation.