Bild på leanuttryck

Introduktion till Lean ger dig under en dag insikt i Lean som arbetssätt i en organisations förändringsarbete. Vi går igenom grundidéerna och filosofin bakom, vanliga metoder och verktyg och vilka möjligheter som Lean kan ge.

Under kursen går vi igenom några av de vanligaste verktygen och arbetssätten inom lean. Dessa används sedan för att skapa effektiv flöden och värdeskapande processer med högt kundfokus.

Mål

Organisationen/deltagarna har fått en ökad förståelse för vad Lean är och hur det kan bidra till verksamhetens utveckling samt förslag på en lämplig arbetsgång
vid införande av en Leanfilosofi..

Organisationen/deltagarna har fått inspiration och självförtroende att bidra till utvecklingen av egen enhet

I kursen blandas teoripass med realistiska övningar och diskussioner. Du får också praktiska exempel från verkligheten och både tips om tillämpning och råd om eventuella fallgropar.

Innehåll – Introduktion till Lean

Introduktion – Förväntningar, syfte och önskat utfall

Vad är Lean – Bakgrund och historik

Leanfilosofin – Grundläggande principer och värderingar Systemtänkande – se till helheten

Värdeskapande flöden och slöserier

Driva förbättringsarbete med PDCA och A3-metoden

Lean-verktyg, t ex ”5 varför”, Kanban, 5S

Lean Management

Införa Lean i organisationen – Framgångsfaktorer och fallgropar

För vem?

Alla som har ett behov av att förstå vad Lean innebär och hur du inför Lean. Det är en vanlig missuppfattning att Lean är något som bara kan tillämpas i produktionsmiljö, vilket inte är sant. Leanfilosofi och -arbetssätt går att tillämpa i alla typer av organisationer.

Vad ska jag kunna innan?

Inga krav på förkunskaper

Omfattning

En dag (9.00 – 16.00).

När?

Inga schemlagda öppna kurstillfällen är just nu inplanerade. Kursen lämpar sig dock mycket väl att genomföra internt i er organisation. Kontakta oss för vidare information.