Teamwork

I agila team arbetar människor med olika kompetenser självorganiserat tillsammans för att på bästa sätt lösa arbetsuppgifterna

En av framgångsfaktorerna för att få gruppen att fungera som ett självorganiserande och ansvarstagande team är att kunna kommunicera – motivera, ge och ta återkoppling och hantera olika åsikter m.m. Du får lära dig hur du kan coacha och inspirera dem för att få motiverade och ansvarstagande medlemmar.

Du blir medveten om drivkrafter och motivationsfaktorer som påverkar gruppens insatser.

I kursen ingår en självskattningsanalys, ett verktyg för att tillvarata och utveckla dina egna och andras beteenden, styrkor och olikheter. Analysen visar bl.a. dina kommunikations­mönster, din ledarstil, motivationsfaktorer och styrkor.

Innehåll, agila team:

Teamets sammansättning – olika roller
Hur ett team utvecklas i olika faser
Delaktighet och ansvar

Principer och värderingar i teamet
Nyckelfaktorer för framgångsrika och högpresterande team
Ledarskap

Självorganiserande team – vilket ledarskap krävs?
Din ledarstil
Det coachande ledarskapet
Kommunikation och feedback

Olika kommunikationsstilar
Verktyg för att ge och ta emot feedback
Motivera teamet

Inre och yttre motivation
Konkreta sätt att motivera ett agilt team
Hantera förändringar och motivera teamet till nya utmaningar

Omfattning

Två dagar (9.00 – 16.00).

 

Datum

Inga schemlagda öppna kurstillfällen är just nu inplanerade. Kursen lämpar sig dock mycket väl att genomföra internt i er organisation. Kontakta oss för vidare information.