Kurs – Skapa framgångsrika agila team


I agila team, t ex ett scrumteam, arbetar människor med olika kompetenser tillsammans för att på bästa och mest produktiva sätt lösa uppgifterna i de olika delleveranserna.

En av framgångsfaktorerna för att få gruppen att fungera som ett självorganiserande och ansvarstagande team är att kunna kommunicera – motivera, ge och ta återkoppling och hantera olika åsikter m.m. Du får lära dig hur du kan coacha och inspirera dem för att få motiverade och ansvarstagande medlemmar.

Du blir medveten om drivkrafter och motivationsfaktorer som påverkar gruppens insatser.

I kursen ingår en självskattningsanalys, ett verktyg för att tillvarata och utveckla dina egna och andras beteenden, styrkor och olikheter. Analysen visar bl.a. dina kommunikations­mönster, din ledarstil, motivationsfaktorer och styrkor.

Innehåll, agila team:

Scrumteam

Teamets sammansättning – olika roller
Hur ett team utvecklas i olika faser
Delaktighet och ansvar

Principer och värderingar i teamet
Nyckelfaktorer för framgångsrika och högpresterande scrumteam
Ledarskap

Självorganiserande team – vilket ledarskap krävs?
Din ledarstil
Det coachande ledarskapet
Kommunikation och feedback

Olika kommunikationsstilar
Verktyg för att ge och ta emot feedback
Motivera teamet

Inre och yttre motivation
Konkreta sätt att motivera ett scrumteam
Hantera förändringar och motivera teamet till nya utmaningar

Kontakta oss för att se hur kan vi kan hjälpa dig.