Bild på en kanbantavla

Kanban har sina rötter i tillverkningsindustrin och leanfilosofin. Men kanban är så mycket mer än det.


Metoden används inom alla typer av verksamheter såväl privata som offentliga. Du kan använda kanban på ett sjukhus, i en försäljningsorganisation, i en ledningsgrupp och i tusentals andra situationer.
Kanbantavlan är ett sätt att synliggöra processer, hitta ”onödigt” (inte värdeskapande) arbete och därigenom skapa möjligheter för ökat samarbete, både mellan individer och mellan avdelningar. Med kanban kan vi leverera snabbare, med bättre kvalitet (yttre effektivitet), identifiera hinder och skapa bättre laganda (inre effektivitet)
Kanban är, med sitt enkla och flexibla uttryckssätt, användbart i alla former av planering och styrning.

Mål

Efter kursen kommer du att veta vad Kanban är och hur det kan användas din verksamhet. Vidare har du fått öva på hur man kan använda Kanban-tavlan på ett effektivt sätt, samt hur man anpassar användandet för att hantera olika situationer som uppstår i verksamheten.
I kursen blandas teoripass med realistiska övningar och diskussioner. Du får också praktiska exempel från verkligheten och både tips om tillämpning och råd om eventuella fallgropar.

Kanban-tavlan är ett sätt att visualisera hur processen ser ut för att genomföra en aktivitet och för att beskriva ett statusläge. Det är ett enkelt och effektivt sätt att snabbt få värde av Kanban. Visualisering ger direkta svar på: Vilka aktiviteter är pågående? Vem jobbar på den här aktiviteten just nu? Hur långt har en aktivitet kommit genom processen? Vilka steg är kvar att jobba på? Vilka är färdiga?

Innehåll – Kanban i praktiken

Teori och nyttan av Kanban
När och hur startade Kanban? Historik, värdegrund, filosofi och principerna som gör att Kanban fungerar.

Grundprinciperna för Kanbantavlan

Flödesorienterat istället för resursorienterat, fokus på visualisering och effektiv kommunikation

Praktiska tillämpningar av Kanban-tekniker

Deltagarna får skapa Kanban-tavlor utifrån olika behov, typ av verksamhet och vad de vill synliggöra

Anpassningar av Kanbantavlan till olika situationer

När ni använder Kanbantavlan i verksamheten uppstår det olika situationer som man måste kunna hantera. Vi går igenom olika scenarier för att skapa kunskap och handlingsberedskap, samt att visa hur flexibelt man kan utforma tavlan.

Kanbantavlan kopplat till affärsmål

En variant av tavlan kallas för Iceberg Kanban. Här utgår man från affärsmål, och bryter sen ner dessa i leveranser och aktiviteter.

Kanban i relation till agila metoder

Vi gör en jämförelse och tittar på möjligheter till kombination. Vi belyser likheter och skillnader mellan metoderna.

Fler tillämpningar

Vi går igenom prioriteringstekniker (hur man väljer ut nästa aktivitet/arbetsuppgift) och ger några exempel på hur Kanban kan tillämpas inom t ex sjukvård, försäljning, IT, i ledningsgrupp m fl

Kanban i praktiken – för vem?

Kursen vänder sig till dig, oavsett roll eller position som vill lära dig grunderna i hur man använder Kanbantekniken för att tydliggöra processer, skapa värde, reducera onödigt arbete, förbättra teamwork och korta ledtid.

Vad ska jag kunna innan?

Inga krav på förkunskaper

Omfattning

En dag (9.00 – 16.00).

Pris

Kontakta oss för en prisuppgift på en organisationsanpassad utbildning

När?

Det finns för närvarande inga schemalagda kurstillfällen men vi kan gärna genomföra kursen internt i din organisation. Kontakta oss för mer information.