Skapa framgångsrika agila team

I agila team arbetar människor med olika kompetenser självorganiserat tillsammans för att på bästa sätt lösa arbetsuppgifterna En av framgångsfaktorerna för att få gruppen att fungera som ett självorganiserande och ansvarstagande team är att kunna kommunicera - motivera, ge och ta återkoppling och hantera olika åsikter m.m. Du får lära dig hur du kan coacha och inspirera dem för att få motiverade och ansvarstagande medlemmar. Du blir medveten om drivkrafter och motivationsfaktorer som påverkar gruppens insatser. I kursen ingår en självskattningsanalys, ett verktyg för att tillvarata och utveckla dina egna och andras beteenden, styrkor och olikheter. Analysen visar bl.a. dina kommunikations­mönster, din ledarstil, motivationsfaktorer och styrkor. Innehåll, agila team: Teamets sammansättning - olika rollerHur ett team utvecklas i olika faserDelaktighet och ansvar Principer och värderingar i teametNyckelfaktorer för framgångsrika och högpresterande…
Read More