Konflikthantering och effektiv feedback i agila team

Att arbeta tillsammans, i projekt eller team, ställer stora krav på allas förmåga att kommunicera, ge och ta återkoppling och kunna hantera konflikter. Motsättningar finns överallt. På jobbet, hemma och mellan individer. Att ha en positiv syn på motsättningar hjälper dig att hantera konflikter på ett effektivt sätt. Du får lära dig att förebygga och hantera konflikter, kommunicera effektivt i olika situationer samt att ge återkoppling som är utvecklande. Under utbildningen arbetar vi med en processmodell som du direkt kan tillämpa på egna kommunikationer och begynnande konflikter. Till varje steg i processen får du konkreta arbetsverktyg som vi under kursen praktiserar och diskuterar. För vem? Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i eller leder människor i projekt/team och som vill lära dig effektiv kommunikation samt förebygga och lösa konflikter…
Read More