Effektiva projekt i offentlig sektor

Har du hört talas om projekt som inte riktigt går som det var tänkt? Projekt som kanske missar målen, om det nu ens finns tydliga och kommunicerade mål. Ibland förekommer det projekt där roller och ansvar är väldigt otydliga och kanske t o m flyter ihop och man vet inte riktigt vem som är ansvarig för vad. Och när vi väl genomfört projektet, vet vi då om det skapade den nytta eller effekt som vi tänkt oss från början? Om inte, har vi då en process för erfarenhetsåterföring så att vi lär oss av det vi gjort? Mål Målet med utbildningen är att du ska ha fått en ökad förståelse för vad det krävs för yttre förutsättningar för på mest effektiva sätt genomföra ett projekt. Fokus ligger på att använda…
Read More

Agil projektledning

Är du lite nyfiken på agila metoder men lite osäker på vad det är och om det passar din organisation? Då är detta kursen för dig. Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet att plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt allra bäst. Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett smidigare och mer effektivt sätt. Att arbeta agilt innebär bland annat att arbeta i korta steg för att snabbt kunna agera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden under hela projektet. Mål Efter kursen har du fått ökad förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att det ska gå att tillämpa agila arbetsmetoder i ett projekt.…
Read More

Agilisering av din organisation -att anpassa den till en föränderlig omvärld

Agilisering av din organisation Agilisering? Vad är det? Ordet finns nog inte i någon ordlista, men vi tar oss friheten att använda det här ändå. Agilisering av din organisation kan betyda många olika saker men vi kan väl sammanfatta det hela med följande punkter: En mer träffsäker leverans av produkter och tjänster (som ett resultat av närmare kundsamarbete). Tydliga roller, ansvarsfördelningar och mandat (som kanske kräver lite nya befattningsbeskrivningar). Effektivare möten och mötesformer (som möjligtvis frigör lite energi och kreativitet). Ständiga och täta förbättringar av både processer, produkter och tjänster (som leder till att ni blir mer effektiva och kundorienterade och kanske t o m får mer nöjda medarbetare). Ett mindset som reagerar på snabba omvärldsförändringar (som gör att ni bättre kan hålla produkt-/tjänsteportföljen aktuell och lönsam). Täta avstämningar om…
Read More

Kanban i praktiken – intensivutbildning i kanban

Kanban har sina rötter i tillverkningsindustrin och leanfilosofin. Men kanban är så mycket mer än det. Metoden används inom alla typer av verksamheter såväl privata som offentliga. Du kan använda kanban på ett sjukhus, i en försäljningsorganisation, i en ledningsgrupp och i tusentals andra situationer. Kanbantavlan är ett sätt att synliggöra processer, hitta ”onödigt” (inte värdeskapande) arbete och därigenom skapa möjligheter för ökat samarbete, både mellan individer och mellan avdelningar. Med kanban kan vi leverera snabbare, med bättre kvalitet (yttre effektivitet), identifiera hinder och skapa bättre laganda (inre effektivitet) Kanban är, med sitt enkla och flexibla uttryckssätt, användbart i alla former av planering och styrning. Mål Efter kursen kommer du att veta vad Kanban är och hur det kan användas din verksamhet. Vidare har du fått öva på hur man…
Read More

Nulägesanalys av din organisation – hur agila är ni?

Vid en nulägesanalys av din organisation så tittar vi på hur det ser ut idag. Har er agila resa börjat och hur långt har ni i så fall kommit? Hur ser era processer och projektmodeller ut idag? Organisationskulturen - är ni förändringsbenägna? Vad sitter i väggarna? Hur går en nulägesanalys till? Vi börjar med intervjuer. Flera stycken. Med medarbetare på alla nivåer som vi hoppas ut du gett oss ett bra urval av. Efter det så tittar vi lite på era kärnprocesser och ser hur man eventuellt kan öka värdeskapandet och agiliteten i dessa. Vi tittar också på de tekniska, fysiska och geografiska förutsättningarna för att kunna bli mer agila. Allt detta resulterar i en analys som kompletteras med era effektmål: Vad ska agiliseringen leda till? Varför gör ni den?…
Read More

Vad är agilt egentligen? På riktigt alltså.

Ja, vad är att jobba agilt egentligen? Att jobba agilt är att jobba med yttre och inre effektivitet. Yttre effektivitet – att göra rätt saker, inre effektivitet – att göra saker rätt. Att jobba agilt är att kommunicera. Ofta och mycket. Och visuellt. Med både kund och medarbetare. Communication, communication, communication för att travestera mäklarbranschen. Att jobba agilt är att ha en organisationskultur som omfamnar och stöder förändring i såväl produkter som processer. You can’t do Agile, you have to be Agile… Att jobba agilt  är att prioritera, fokusera och leverera. Vad vill kunden ha? När vill kunden ha det? Hur vill kunden ha det? Och har vi en organisationsstruktur som gör att vi kan ge kunden vad den vill ha med bibehållen arbetsglädje, kreativitet och lönsamhet? Att jobba agilt…
Read More