Site icon agilcoachen

Nulägesanalys av din organisation – hur agila är ni?


Vid en nulägesanalys av din organisation så tittar vi på hur det ser ut idag. Har er agila resa börjat och hur långt har ni i så fall kommit? Hur ser era processer och projektmodeller ut idag? Organisationskulturen – är ni förändringsbenägna? Vad sitter i väggarna?

Hur går en nulägesanalys till?

Vi börjar med intervjuer. Flera stycken. Med medarbetare på alla nivåer som vi hoppas ut du gett oss ett bra urval av. Efter det så tittar vi lite på era kärnprocesser och ser hur man eventuellt kan öka värdeskapandet och agiliteten i dessa. Vi tittar också på de tekniska, fysiska och geografiska förutsättningarna för att kunna bli mer agila.

Allt detta resulterar i en analys som kompletteras med era effektmål: Vad ska agiliseringen leda till? Varför gör ni den? Vad är det förväntade resultatet och när kan ni nå det?

Kontakta oss om du vill veta mer.


Exit mobile version