Kurs – Projektledning med agila arbetsmetoder – Scrum, Kanban, Lean


Är du lite nyfiken på agila metoder men lite osäker på vad det är och om det passar din organisation? Då är detta kursen för dig.

Agila projektmetoder har funnits i ett par decennier och framförallt använts inom systemutveckling. Idag har de fått fäste även i andra typer av organisationer – såväl telekom-, bygg- som bilindustrin använder idag agila metoder  i olika projektfaser. Den här kursen ger dig en överblick över de olika metoderna, chans att prova på arbetssättet och möjlighet att koppla traditionell projektledning till agil.

Mål

Slutmålet är att du ska få en översikt över de mest vanliga agila metoderna som finns idag, hur de fungerar och vilka delar som skulle användas i din organisation. I kursen blandas teoripass med realistiska övningar och diskussioner. Du får också praktiska exempel från verkligheten och både tips om tillämpning och råd om eventuella fallgropar.

Innehåll, agila metoder

Bakgrund och historik
Värdegrunder och förhållande till traditionella metoder (Vattenfall, PROPS, PPS, osv)
Likheter och skillnader agilt kontra traditionellt
– Planering
– Genomförande
Lean, Agile, Scrum och Kanban – hur hänger det ihop?
Ramverk – inte regelverk. Gör agile till ditt.

Översikt Scrum

– Grunderna i metodiken
– Scrums aktiviteter och artefakter

Översikt Kanban

– Att korta ledtider med hjälp av begränsad WIP

Översikt DSDM

– De bästa prioriteringsprinciperna

Roller

– Traditionella projektroller
– Roller i projekt som genomförs agilt
– Hur matchar man de båda världarna – vem tar projektledarrollen och vem är beställare?
– Chefens roll i agila projekt

Agil metodik

– Agil planering och tidsskattning
– Agil kravhantering
– Agil riskhantering

Kanbantavla från utbildning i agila metoder

Hur blir vi mer agila?

– Agilt – mer ett förhållningssätt än metodik
– Kund- och verksamhetsnytta i fokus
– Passar det agila arbetssättet alla typer av organisationer och projekt?
– Införa agila arbetssätt – tips, goda råd och ett par varningar

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är nyfiken på/vill ha en förståelse för agila metoder. Kanske är det så att din organisation funderar på att införa ett agilt arbetssätt. Eller så kanske är du beställare av tjänster/produkter som utvecklas agilt och du känner att vill ha mer kunskap om metoderna.

Vad ska jag kunna innan?

Du bör ha erfarenhet av projektarbete och projektledning. Inga krav på IT-kunskaper – denna kurs handlar bara om metodik och förhållningssätt.

Omfattning

Två dagar (9.00 – 16.00).

Pris

Agilcoachen har inga öppna klassrumsutbildningar. Vi jobbar enbart med anpassade kurser eftersom varje organisation har sina speciella förutsättningar.  Kontakta oss för en prisuppgift på en organisationsanpassad utbildning.