Site icon agilcoachen

Agil förändringsledning


Dagens organisationer lever i en ständigt föränderlig omvärld, en omvärld som förändras mer och snabbare än någonsin.

Vi behöver därför också kontinuerligt förändras. Snabbt. Effektivt. Och med snabbast möjliga utväxling till lägsta möjliga kostnad. Men förändringar brukar ta tid… och kosta…

Agil förändring med Lean Agile Change Management® är en metod för feedbackstyrt, iterativt, värdeskapande förändringsarbete.

Vad skiljer denna metoden från traditionellt förändringsarbete?

Agil förändring med Lean Agile Change Management®fokuserar istället på att kommunicera ut en vision för förändringen till medarbetarna. Med hjälp av effektkartläggningar och effektmål fokuserar man istället på en given riktning och de önskade effekterna av förändringsarbetet. Med dessa som ledstjärna låter man sedan organisationen jobba med förändringsarbete nerifrån och upp, inifrån och ut.

 

Målgrupp

Förändringsledare, ledare, projektledare, teamledare och medarbetare med behov av att i sin roll bättre och mer effektivt kunna leda och kommunicera i förändring.

Modellen är applicerbar på alla typer av verksamheter – såväl privata som offentliga – och både tjänste- och tillverkningsföretag

 

Mål

Med hjälp av stå-upp-möten, förändringstavlor, ständiga förbättringar, retromöten och direkt kommunikation får du en större möjlighet att fånga medarbetarnas intresse, skapa motivation och minska eventuellt motstånd mot förändring.

 

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper inom förändringsledning.

Kurs­in­ne­håll:

Lean Agile Change Management® är en modell som kombinerar tänket och arbetssätt ifrån lean och agila metoder med metoder för traditionell förändringsledning. Visuell kommunikation, feedback och delaktighet är några av de viktigaste byggstenarna i modellen.

   

   • Vad är Lean Agile Change Management®

   • Leanfilosofin – Grundläggande principer och värderingar

   • Det agila manifestet – ledorden för det agila förhållningssättet

   • Motstånd mot förändring – hur kan jag hantera det?

   • Hur jag kan använda agila metoder i förändringsarbetet?

   • Minimum Viable Change – snabb effekt av förändringsarbetet.

   • Förändringstavlan – ditt viktigaste verktyg

   • Kombinationen med traditionell förändringsledning
    – Kotters åttastegs-modell
    – McKinseys 7s-modell

   • Lean Agile Change Management-cykeln – förändringsledning baserat på återkoppling

  Omfattning

  Två dagar (9.30 – 16.30, 09.00 – 16.00).

  Pris

  Den här utbildningen genomförs på begäran och anpassas efter de förutsättningarna. Kontakta oss för en prisuppgift på en organisationsanpassad utbildning.


  Exit mobile version