Site icon agilcoachen

Den agila historien – är den kort eller lång?


Att arbeta agilt är både relativt nytt och samtidigt ett klassiskt arbetssätt. Vi försöker berätta historien.

Sett ur IT-synvinkel så skapades under tidigt 90-tal ett antal metoder och ramverk som en reaktion på de gamla, betydligt trögare metoderna. Den mest kända är väl Scrum. Den presenterades av Ken Schwaber och Jeff Sutherland första gången på konferensen Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications (OOPSLA) 1995. Scrum är ett ramverk med rötterna i leanhistorien som du kan läsa mer om här.

Det agila manifestet

Naturligtvis blev det svårt med alla dessa metoder och ramverk. Vilken var “bäst”? Olikheterna ledde till något gott: Nyckelpersonerna bakom dessa metoder samlades i början av 2001 vilket i syn tur ledde till skapandet av det Agila Manifestet.

“Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla. Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta:

Och även om det agila manifestet tillkom i en IT-relaterad värld så är det ändå så att det lätt går att applicera på all annan verksamhet. Byt ut “programvara” mot “tjänster” eller “produkter” så är vi hemma.

Grundfilosofin kommer från Lean

Att jobba ihop i ett team, där alla behöver varandra leder till att det blir lättare att fullfölja arbetsuppgifter/uppdrag. Att kommunicera tydligt, nära och visuellt betyder att det blir lättare att förstå varandra. Vilket i sin tur leder till det blir färre missförstånd. Och mindre onödigt arbete. Att ha respekt för människor och tro på individens och teamets vilja att ständigt förbättra sig. Där har du leanvärderingar och agila värderingar i ett nötskal.

Vår tolkning av agila historien

Att jobba agilt innebär alltså teamwork, att leverera det kunden vill ha och vara beredd på att kunden, marknaden och omvärlden ständigt förändrar sig. Då påstår jag att agila metoder har funnits i tusentals år…
Ska vi gå lång tillbaka i historien? Tänk på skräddaren i det forna Egypten ett par tusen år före Kristus. Köpmannen kommer in med lintyg till skräddaren och ber honom sy upp en skjorta. Skräddaren tar mått och kanske gör en skiss av skjortan (Minimum Viable Product) och ber sedan köpmannen komma tillbaka efter två veckor (en iteration) för att prova skjortan (sprintdemo). Den sitter nästan bra men kräver några små justeringar (anpassning) och köpmannen kommer tillbaka efter två veckor och se där: Han får en produkt precis som han vill ha den (kundsamarbete). Eftersom han får precis det han vill ha är priset kanske underordnat, kundnyttan är ju i allra högsta grad uppnådd.

Så… Agilcoachens värdegrund är att alla organisationer med vårt synsätt kan bli mer agila. Bort med onödigt arbete, skapa värde för både organisation och kunder. Utvärdera ständigt processer och produkter. Var inte rädda för att blanda verktyg och metoder (Kanbantavlor, ståupp-möten, retron, demos, MoSCoW, Definition of Done) bara ni inte tappar fokus på nyttan. Och vem som avgör den…

Agilcoachen hjälper gärna till på vägen. Mot en kundorienterad, värdeskapande, effektiv, prestigelös och modern organisation som leder till nöjda medarbetare, nöjda kunder och lönsamhet. Låter det för bara för att vara sant? Hör av dig så förklarar vi mer.


Exit mobile version